GULLSMED & DIAMANTSLIPER - ROY BARTH GUNDEID
Lær om diamanter

Moderne rund brilliant  (Scan.D.N.standard / American Ideal / Tolkovskijslip - har meget små variasjoner).
round brilliant cut. Diamant med rund brilliant slip Rund brilliant slip, er slipningen som gir den absolutt beste brilliansen i diamanter i kommersiell størrelse / smykkediamanter. Proposjonene er vitenskapelig dokumentert de aller beste til å reflektere lyset tilbake til øyet som ser. Alle fravik fra disse proporsjonene vil resultere i lyslekkasje, og dermed mindre brillians (se Cut i 4C`s). Man vil i andre slipninger / fasonger kunne se «mørke felter» inne i diamanten, nettopp pga dette. Men er disse slipningene / fasongene slipt bra, så blir dette minimalt og lite synlig.«Fancy shapes».

princess cut. Diamant med princess slipemerald cut. Diamant med trappe / smaragd slipasscher cut. Diamant med Asscher slip
Diamanter kan idag fåes i alle mulige former og fasonger. Alt fra de enkleste

firkanter og rektangler, til de utroligste fasonger som stjerner, sommerfugler,

løvehoder, juletrær osv.
pear cut. Diamant med dråpe brilliant slip
Det er moderne laserteknologi som gjør dette mulig, se og les mer om «fancy

shapes» her http://www.diamondarticles.com/fancy-cut-list.php
curved trilliant cut. Diamant med buet trilliant slip
Fancy shapes er ikke så vanlig i Norge som i utlandet, men i den senere tid har

«Prinsesseslip» blitt populær, og presenteres i mange smykkeserier.
oval cut. Diamant med oval brilliant slip
Priser på fancy slipninger er i mange fasonger (spesielt de firkantede og

rektangulære) rimeligere enn den runde brillianten, da disse får et mindre

vekttap under slipeprosessen.

Illustrert ser du de aller vanligste fancy fasongene. Disse kan du 
marquise cut. Diamant med marquise / navette brilliant slip
heart cut. Diamant med hjerte brilliant slip  få i de aller fleste størrelser og kvaliteter.


Diamantkvalitet - De 4 C´ene.

Cut - Slip.
Etter vår mening den viktigste av kvalitetskriteriene. Det er tross alt slipingen av diamanten som bringer lyset tilbake til øyet som ser. Alle diamanter håndterer / bryter lyset likt, og derfor lar det seg gjøre å finne frem til de normer (vinkler, fasettstørrelser og andre forhold) som vil gi den beste brilliansen. Enhver fravikelse fra disse normene vil resultere i mere lyslekkasje.
Slipegraden skaleres etter internasjonale normer, og er basert på 3 forskjellige faktorer sett under ett. Dette er diamantens proporsjoner, symmetri og finish. Det er også vanlig for laboratoriene å gradere disse 3 faktorene hver for seg, uten å fastslå en felles «cut-grade».
At runde brillianter slipes «likt», samtidig som de har samme egenvekt, gjør at vi kan fastslå at en rund brilliant med en spesifisert størrelse/diameter, skal ha en spesifisert vekt også.
slipningsgrad. Diamanter med flat slip - dyp slip - ideell slip. Rund brilliant slipColor - Farge.
Stort sett når vi snakker om «farge» i diamanter på markedet idag, er det egentlig snakk om mangelen på farge, «fargeløsheten», og graden av denne. Betegnelsen «hvite diamanter» kan være meget missvisende og spesielt når dette oversettes til andre språk. Det finnes nemlig også «hvite» diamanter, og de er ikke spesielt attraktive.
De fargeløse diamantene sorteres etter tre hoved grupper - fra fargeløst mot gult - fra fargeløst mot brunt - fra fargeløst mot grått. Det er mengden av fargen som plasserer den på graderingsskalaen.

fargeillusjon. Diamant - Rund brilliant fra fargeløs til fancy fargeForbrukeren bør gjøres oppmerksom på at fargegraderingen av diamanter gjøres av diamanten «sett fra siden». Forskjellen på graden av fargeløshet i de øverste gradene er så liten at den ikke kan oppdages når diamanten sees rett ovenfra. Man må helt ned på graden Top Crystal (I) eller lavere for at farge skal kunne oppdages, og da på diamanter med litt størrelse på. Mange velger av den grunn en lavere farge, da dette ikke kan sees med det nakne øyet likevel. Fargegradene TW (F/G) og W (H) er nok av denne grunnen meget populære.

Fancy farge.
Diamantene finnes i alle regnbuens farger. De fargeløse er de mest populære og blandt de mest sjeldne. Men når diamantens farge blir så intens at den karakteriseres som en «fancy farge» er den også utrolig vakker og attraktiv. Noen farger er sjeldnere enn andre, og prisene på disse kan overstige de fargeløse. De gule og brune diamantene får ikke betegnelsen «fancy farge» før fargen har nådd en viss intensitet. De som ikke er intense nok i fargen har derfor en meget lavere verdi. Enkelte smykkeprodusenter har valgt å misslede kjøperne ved å gi disse diamantene med «litt» farge i seg spesielle navn som f.eks. Champagne. Disse diamantene må ikke forveksles med «Fancy Champagne». Fargebehandlede diamanter.
Diamantene kan også fargebehandles «Color Enhancement» for å få en mere intens farge. Metodene er flere, men radioaktiv bestråling er vanligst. Dette er ikke farlig for brukeren, og fargen er gjennomgående, dvs at den ikke kan «slites» bort. Dette gjøres som oftest med diamanter som har litt farge i seg fra før, og av den grunn er mindre attraktive. Behandlede (treated) diamanter er selvsagt mye rimeligere i pris enn de med en naturlig fancy farge.
Om diamanten har en naturlig fancy farge, eller om den er behandlet skal fremkomme på sertifikatet.


Clarity - Renhet.
Ingen diamanter er helt like. Inneslutninger / særtegn er diamantens fingeravtrykk, og er helt unik for nettopp den diamanten alene. Disse særtegnene kan være av meget spesiell karakter, og bør ikke alltid sees på som noe negativt. Det er når særegenhetens størrelse og plassering innvirker på diamantens brillians, at dette slår negativt ut for øyet som ser.
renhetillusjon - Inneslutninger særegenheter fingeravtrykk i en diamant - rund brilliantDiamantene graderes med 10 ganger forstørrelse, og graderingsskalaene er basert på nettopp dette faktum. «Ingen» diamanter er helt rene, men de kan være «fri for indre og ytre særtegn» ved 10x forstørrelse. Det er altså snakk om «hvilken grad» av renhet de har. En generell regel ved diamantgradering har vært at dersom disse særtegnene/inneslutningene kan sees med «det nakne øyet» så er det en «piquert» diamant, altså med renhetsgraden P1-P2 eller P3. Altså i renhetsgradene SI og bedre skal særtegnene/inneslutningene ikke kunne sees med det nakne øyet, og ikke i vesentlig grad hindre noen lysgjennomgang i diamanten. Vi anbefaler derimot våre kunder å holde seg til graden SI1, for å være på den sikre siden.
Når diamanten har en størrelse på 0,50ct. og større, anbefales det å gradere diamantene med undergradene 1og 2. Altså VVS1 og VVS2, VS1 og VS2, SI1 og SI2. Graderingen SI3 brukes ikke av GIA og Scan.D.N., og ansees å være en P1 (I1).


Carat - Vekt.
Carat betegner vektenheten på edelstener, må ikke forveksles med «karat» som betegner mengden / andelen av rent gull i gullsmykker etc.
1,00 ct.(carat) tilsvarer 0,2 gram.
At runde brillianter slipes «likt», samtidig som de har samme egenvekt, gjør at vi kan fastslå at en rund brilliant med en spesifisert størrelse/diameter, skal ha en spesifisert vekt også.


Fluorisering i diamanter.
Mange diamanter reagerer på ultrafiolett lys. Dette er en optisk egenskap som kan hjelpe til med å skille diamantene fra imitasjonene. Mange har sett hvite plagg «lyse opp»  under «blue light» på diskoteker eller lignende. Det vil en diamant som fluoriserer også gjøre. En ganske morsom effekt vil nok noen si. Problemet er at det finnes ultrafiolette stråler i annet kunstig lys og i vanlig dagslys også. Dermed vil diamanten også reagere i slikt lys, og det er ikke alltid en fordel. Fluoriseringen vil ikke innvirke på «fargegraden», men fargeløse diamanter som fluoriserer vil se litt «tåkete» ut i forhold til de som ikke gjør det. Denne egenskapen gjør disse fargeløse diamantene mindre attraktive, og dermed også rimeligere i pris. Derimot kan diamanter med litt gulfarge i seg, virke litt «mer fargeløse» når de fluoriserer. Her er ikke innvirkningen på pris så stor.
Fluorisering forekommer i flere forskjellige farger, og er mer eller mindre intens. Dette blir gradert etter en skala på lik linje med farge.


Behandlede Kvalitetsforbedrede (CE) diamanter.
Moderne teknologi gjør det idag mulig til å endre forbedre en naturlig diamants utseende slik at den blir mer attraktiv for øyet som ser. Teknikkene er mange, noen er bedre enn andre. Det er delte meninger om hvor positivt dette er for forbrukerne og for diamantmarkedet generelt. Men det er stor enighet blandt seriøse produsenter og forhandlere om viktigheten av å opplyse om denne behandlingen, og hvilke konskvenser det har for bruken etc. Det er en alminnelig regel ved alle seriøse diamantlaboratorier at denne type behandling av diamanter alltid skal påføres laboratorierapporter og sertifikater.
Clarity Enhanced / CE-diamanter / Renhetsforbedrede diamanter.
Å forbedre diamantens utseende kan gjøres ved at inneslutninger / sprekker i diamanten gjøres «usynlige». En av metodene er å fylle disse sprekkene med et fargeløst materiale, som har samme lysbrytning som diamanten. Effekten er meget god, men det er stor uenighet om varigheten / holdbarheten av denne behandlingen. Materialet som «fylles inn» i diamanten tåler ikke varme i større grad, og skaper store problemer dersom smykket skal varmebehandles, f.eks en ring som skal forandres i størrelse. Smeltes dette materialet under en slik prosess, vil eieren få tilbake en ganske «annen» diamant enn den hun/han leverte inn. Det er mao meget viktig å informere verkstedet / butikken om dette ved innlevering av smykket.
Color Enhancement / Farge forbedring av diamanter.
Dette gjelder stort sett forbedring / intensivering av farge for å få «fancy fargede» diamanter. Her er det også mange forskjellige metoder i bruk, bl.a radioaktiv bestråling, dog ikke farlig for mennesker. Felles for denne fargebehandlingen er at fargen er gjennomgående, altså ikke et «belegg» som kan slites av. Her er det også viktig å informere om behandlingen, da prisen på disse diamantene er betydelig lavere enn naturlige fancy fargede diamanter.


Internasjonale gemologiske laboratorier / sertifikater.
Det er viktig for deg som ufaglært, å få med et sertifikat fra et nøytralt internasjonalt gemologisk laboratorie. Dette for å kunne være trygg på at du får det du er lovet. Disse laboratoriene graderer diamantene etter internasjonale standarer, som i utgangspunktet skal være like. Enkelte laboratorier er derimot kjent for å være «strengere» i graderingen enn andre, og dette vil igjen ha et utslag på prisene. Nedenfor finner du en liste over laboratorier, klikk deg inn på linkene, og les litt om dem på deres hjemmesider.
GIA - Gemological Institute of America - www.gia.edu
IGI - International Gemological Institute - www.igiworldwide.com
HRD - Hoge Raad voor Diamant - www.hrdantwerp.be
AGS - American Gem Society Laboratories - www.agslab.com
EGL - European Gemological Laboratory - www.eglusa.com
Diamantsliperen vil kunne hjelpe deg uansett hvilke ønsker / preferanser du måtte ha.
Våre diamanter er garantert konfliktfrie. Alle våre diamanter, ferdigslipte eller rådiamanter, som passerer landegrenser, er forseglet med godkjent sertifisering ifølge FNs resolusjoner. På alle diamanter fra DIAMANTSLIPEREN vil det følge med et sertifikat som attesterer dette.
Website Builder drives av  Vistaprint